< към началната страница на проекта

"Наука за/и Общество" - популяризиране на Науката ХИМИЯ

10.05.2019 г. Факултет по химия и фармация на СУ

На 10 май 2019 г. в рамкитe на проектАдаптиране на образованието днес за утрешния ден“, финансиран от ОП НОИР, ще се състои честване  на 150 години от създаването на Периодичната таблица на химичните елементи. В тази сесия преподаватели от Факултета по химия и фармация на СУ ще запознаят аудиторията с интересни факти от развитието на наукатаХимия“, съпроводени с любопитни демонстрационни експерименти. Следобедната сесия ще продължи с работна среща по проекта, където  млади учени от Факултета ще представят кратки научни съобщения, свързани с тяхната научно-изследователска работа.

 

Програма:
10-12 ч. - 130 аудитория на ФХФ
                проф. Димитър Тодоровски„150 години Периодичен закон и 185 години от
                          рождението на създателя му Дмитрий Менделеев“

                д-р Златина Златанова „Нови източници на енергия“
                студ. Борис Яначков„Композити – материалите на бъдещето“
              
13-18 ч. - Заседателна зала на ФХФ
                (
работна среща)

Подробна програма

Сборник с абстракти