Начало ✎ Регистрация 👥 Научен съвет 👥 Организационен комитет ☶ Програма ☎ Контакти

XVIII Национална конференция по химия
за студенти и докторанти
15-17 май 2019г., София

XVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти,
Факултет по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски",
Хумболтов Съюз в България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на XVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията ще се проведе на 15, 16 и 17 май 2019 година във Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.

email за кореспонденция: scc2019@abv.bgРегистрация

За участие в конференцията, изпратете заявка за участие и резюме на доклада на e-mail: scc2019@abv.bg


Използвайте посочения образец за оформяне на резюмето.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 02.05.2019г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


Указания за оформяне на резюме:

Използвайте образеца за резюме (Abstract_template2019.docx).
Този образец съдържа вградени шрифтове за по-лесно офoрмяне на текста.
Една страница (формат А4) на български език.
Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.
Полета: ляво - 3.0 см; дясно - 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см
Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified
Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered
Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладчика (студент или докторант) да е подчертано.
Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и e-mail


Заявка за участие в конференцията:

Използвайте образеца (Zaqvka_template.docx)
Образецът съдържа следната информация:
  • Име на докладчика:
  • Организация:
  • Научно звено:
  • Пощенски адрес:
  • e-mail на представящия автор:
  • Заглавие на доклада:
  • Научен ръководител:В коя секция бихте желали да бъде докладът Ви:

аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, фитохимия и фармакогнозия, химични технологии и инженерна химияНаучен съвет

акад. проф. Петър Кралчевски, СУ
акад. проф. Евгени Головински, БАН
акад. проф. Христо Цветанов, БАН
чл.кор. проф. Константин Хаджииванов, БАН
чл.кор. проф. Тони Спасов, СУ
чл. кор. проф. Николай Денков, СУ
проф. Светла Богданова, СУ
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Владимир Димитров, БАН


Организационен комитет

проф. Георги Вайсилов, СУ
доц. Християн Александров, СУ
доц. Петко Петков, СУ
гл. ас. Искра Колева, СУ
студент Кристина Симеонова, СУ
студент Николай Даскалов, СУ


Програма

Програма

Контакти
☎ доц. Християн Александров, СУ, тел.: 02 8161 227
☎ доц. Петко Петков, СУ, тел.: 02 8161 433
☎ гл. ас. Искра Колева, СУ, тел.: 02 8161 354
☎ студент Кристина Симеонова, СУ, тел.: 02 8161 433
☎ студент Николай Даскалов, СУ, тел.: 02 8161 433
✉ email за кореспонденция: scc2019@abv.bg
Facebook страница
бул. "Джеймс Баучер" №1, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"