Начало ✎ Регистрация 👥 Научен съвет 👥 Организационен комитет ☶ Програма ☎ Контакти

XXI Национална конференция по химия
за студенти и докторанти
17-19 май 2023г., София

XXI Национална конференция по химия за студенти и докторанти,
Факултет по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски",
Хумболтов Съюз в България


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на XXI Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията ще се проведе на 17, 18 и 19 май 2023 година във Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.


email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.comРегистрация

За участие в конференцията, попълнете формулярa за заявка и прикачете резюме на доклада:

Формуляр за заявка за участие

Използвайте посочения образец за оформяне на резюмето.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 03.05.2023г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


Указания за оформяне на резюме:

Използвайте образеца за резюме (abstract_template2023.docx).
Този образец съдържа вградени шрифтове за по-лесно офoрмяне на текста.
Една страница (формат А4) на български език.
Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.
Полета: ляво - 3.0 см; дясно - 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см.
Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified.
Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered.
Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладчика (студент или докторант) да е подчертано.
Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и e-mail.

При прикачване на формулярът с резюмето в регистрационната форма, моля името на файла да съдържа името на докладващия автор!
Пример: abstract_Ime_Familia.docx

При попълване на заявката, моля, посочете в коя секция бихте желали да бъде докладът Ви:

аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, фитохимия и фармакогнозия, химични технологии и инженерна химия


Заявка за участие в конференцията:

Формуляр за заявка за участие
Научен съвет

чл. кор. проф. Тони Спасов, СУ
акад. проф. Николай Денков, СУ
акад. проф. Константин Хаджииванов, БАН
акад. проф. Христо Цветанов, БАН
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Юрий Кълвачев, БАН


Организационен комитет


проф. Георги Вайсилов, СУ
проф. Християн Александров, СУ
проф. Петко Петков, СУ
доц. Искра Колева, СУ
гл. ас. Ана Колева, СУ
ас. Кристина Симеонова, СУ
ас. Николай Даскалов, СУ
докторант Стоян Граматиков, СУ
студент Баян Карапенчев, СУ
студент Бояна Събчева, СУ
студент Димитрина Йотова, СУ
студент Ивана Христова, СУ
студент Поля Колева, СУ


Програма

Програмата на конференцията можете да свалите от
тук!

Книжката с абстракти за конференцията можете да свалите от
тук!


Контакти
проф. Християн Александров
проф. Петко Петков
доц. Искра Колева
гл. ас. Ана Колева
ас. Кристина Симеонова
ас. Николай Даскалов
докторант Стоян Граматиков
студент Баян Карапенчев
студент Бояна Събчева
студент Димитрина Йотова
студент Ивана Христова
студент Поля Колева

✉ email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.com
Facebook страница

бул. "Джеймс Баучер" №1, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"


Конференцията се организира с подкрепата на проект „EXTREME“, финансиран от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Европейски научни мрежи“.