XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти

15-17 май 2024г., София
XXII National Chemistry Conference for Students and PhD Students

15-17 May 2024, Sofia, Bulgaria