☰ Menu
XXII Национална конференция по химия

за студенти и докторанти

15-17 май 2024г., София

XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти,
Факултет по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски",
Хумболтов Съюз в България


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на XXII Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията ще се проведе на 15, 16 и 17 май 2024 година във Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.


email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.comРегистрация

За участие в конференцията, попълнете формулярa за заявка и прикачете абстракт на доклада:

Формуляр за заявка за участие

Използвайте посочения образец за оформяне на абстракт.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и абстракт на доклад - 30.04.2024г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


Указания за оформяне на абстракт:

Използвайте образеца за абстракт (abstract_template2024.docx).
Този образец съдържа вградени шрифтове за по-лесно офoрмяне на текста.
Една страница (формат А4) на български език.
Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.
Полета: ляво – 3.0 см; дясно – 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см.
Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified.
Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered.
Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладващия автор (студент или докторант) да е подчертано.
Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и email.

При прикачване на формулярът с абстракта в регистрационната форма, моля името на файла да съдържа името на докладващия автор!
Пример: abstract_Ime_Familia.docx

При попълване на заявката, моля, посочете в коя секция бихте желали да бъде докладът Ви:

аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, фитохимия и фармакогнозия, химични технологии и химични и фармацевтични технологии


Формуляр за заявка за участие


Уважаеми участници, тази година сп. "Обучение по природни науки и върхови технологии", издавано от НИОН "Аз-буки" предоставя възможност на всички желаещи да публикуват своите доклади, оформени като научни публикации.

Списанието е включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране и публикуваните в него статии се реферират и индексират в: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO, eLibrary.ru и Google Scholar.

Повече информация ще откриете тук

Научен съвет

проф. Анела Иванова, СУ
чл. кор. проф. Тони Спасов, СУ
акад. проф. Николай Денков, СУ
акад. проф. Константин Хаджииванов, БАН
акад. проф. Христо Цветанов, БАН
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Юрий Кълвачев, БАН


Организационен комитет


проф. Георги Вайсилов, СУ
проф. Християн Александров, СУ
проф. Петко Петков, СУ
доц. Искра Колева, СУ
гл. ас. Ана Колева, СУ
ас. Кристина Симеонова, СУ
ас. Николай Даскалов, СУ
докторант Стоян Граматиков, СУ
студент Поля Колева, СУ
студент Бояна Събчева, СУ
студент Дона Саралиева, СУ
студент Ивана Христова, СУ


Програма

Програма

Книжка с абстракти
Контакти
проф. Християн Александров, каб. 416
проф. Петко Петков, каб. 610
доц. Искра Колева, каб. 310
ас. Кристина Симеонова, каб. 610
студент Поля Колева
студент Дона Саралиева

✉ email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.com
Facebook страница
☎ телефон за кореспонденция: (02 8161) 354; 433

бул. "Джеймс Баучер" №1, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"


Конференцията се организира със съдействието на:
Факултетен студентски съвет при ФХФ


Image 1 Image 2 Image 3 Image 3