Начало ✎ Регистрация 👥 Научен съвет 👥 Организационен комитет ☶ Програма ☎ Контакти

XIX Национална конференция по химия
за студенти и докторанти
02-04 юни 2021г., София

XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти,
Факултет по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски",
Хумболтов Съюз в България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти. Конференцията ще се проведе на 02, 03 и 04 юни 2021 година във Факултета по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“.

email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.com


XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти ще бъде проведена присъствено, при спазване на противоепидемичните мерки в страната. При промяна в епидемичната обстановка, конференцията ще бъде проведена онлайн.Регистрация

За участие в конференцията, изпратете заявка за участие и резюме на доклада на e-mail: scc.uni.sofia@gmail.com


Използвайте посочения образец за оформяне на резюмето.

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад - 10.05.2021г.

Времето за доклад на един участник е 15 минути и 5 минути за дискусия.


Указания за оформяне на резюме:

Използвайте образеца за резюме (abstract_template2021.docx).
Този образец съдържа вградени шрифтове за по-лесно офoрмяне на текста.
Една страница (формат А4) на български език.
Изпращане в електронен вариант в RTF или MSWord формат.
Полета: ляво - 3.0 см; дясно - 2.0 см; горе – 3.0 см; долу – 2.0 см.
Основен текст – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, междуредие 1.5, Justified.
Заглавие – с главни букви, шрифт TimesNewRoman, Bold, големина на буквите 14, Centered.
Автори и адрес – шрифт TimesNewRoman, големина на буквите 12, Centered; името на докладчика (студент или докторант) да е подчертано.
Адресът (Italics) да включва: организация, научно звено, пощенски адрес и e-mail.


Заявка за участие в конференцията:

Използвайте образеца (zaqvka_template.docx)
Образецът съдържа следната информация:
  • Име на докладчика:
  • Организация:
  • Научно звено:
  • Пощенски адрес:
  • e-mail на представящия автор:
  • Заглавие на доклада:
  • Научен ръководител:В коя секция бихте желали да бъде докладът Ви:

аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, фитохимия и фармакогнозия, химични технологии и инженерна химияНаучен съвет

чл.кор. проф. Тони Спасов, СУ
акад. проф. Христо Цветанов, БАН
чл.кор. проф. Константин Хаджииванов, БАН
чл. кор. проф. Николай Денков, СУ
проф. Пламен Петков, ХТМУ
проф. Юри Кълвачев, БАН


Организационен комитет

проф. Георги Вайсилов, СУ
проф. Християн Александров, СУ
проф. Петко Петков, СУ
гл. ас. Искра Колева, СУ
гл. ас. Ана Колева, СУ
ас. Кристина Симеонова, СУ
докторант Николай Даскалов, СУ
студент Стоян Граматиков, СУ


Програма


Програмата на конференцията може да свалите като pdf файл от тук
Книжка с абстркти на докладите може да свалите от тук


Контакти
проф. Християн Александров
проф. Петко Петков
гл. ас. Искра Колева
гл. ас. Ана Колева
ас. Кристина Симеонова
докторант Николай Даскалов
студент Стоян Граматиков
✉ email за кореспонденция: scc.uni.sofia@gmail.com
Facebook страница
бул. "Джеймс Баучер" №1, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"


Конференцията се организира с подкрепата на проект „EXTREME“, финансиран от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Европейски научни мрежи“.