Conference "Chemistry Today for Tomorrow" - 1-st Feb 2019, Sofia, Bulgaria

"Наука за/и общество"

Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден
Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow


Контакти

Ръководител:
доц. д-р Ивайла Панчева 
e-mail : ahip@chem.uni-sofia.bg

Оперативен екип:
доц. д-р Християн Александров
e-mail: haa@chem.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Мирослава Недялкова
e-mail: mici345@yahoo.com

доц. д-р Петко Петков
e-mail: ppetkov@chem.uni-sofia.bg              

e-mail на проекта: edu_chemistry_pharmacy@abv.bg

полезни връзки