Conference "Chemistry Today for Tomorrow" - 1-st Feb 2019, Sofia, Bulgaria

"Наука за/и общество"

Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден
Achievement of optimal environment for education, research, innovation and sustainable development of the human source in the field of chemical sciences: Adaptation of the today education for tomorrow


Преподаватели: 80

Пост-докторанти: 10

Докторанти: 20

Студенти: 5

полезни връзки