Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден


Преподаватели: 80

Пост-докторанти: 10

Докторанти: 20

Студенти: 5

полезни връзки


FOOTER